02.oktober.2013

Ledelse i politikk og Næringsliv


I disse dager slikker noen politikere sine sår etter å ha kommet ut av valget som tapere. Andre sitter igjen som vinnere og skal levere resultater som lovet velgerne. I næringslivet er det selskapets styre som påser at ledelsen leverer resultater som forventet, og manglende resultater fører ofte til at ledere mister jobben. 

Politikere blir valgt inn på løfter og forventninger om en bedre styring, men eierne, det vi si folket har kun begrensede muligheter til å kaste dem. Styrer i norske bedrifter blir ofte beskyldt for å rekruttere kun blant sine egne. Gjelder det samme for regjeringen og stortinget, det viktigste styret i Norge? Selv om det er åpenbare forskjeller mellom politisk ledelse og ledelse i næringslivet er det en del grunnleggende verdier og egenskaper som burde gjelde i begge leire. Når næringslivet definerer hva de ser etter i en toppleder hører vi ofte stikkord som erfaring, integritet, gjennomføringsevne, tillitsfull, målrettet, resultatorientert og motiverende. Næringslivet benytter seg i stor grad av profesjonelle hodejegere for å finne frem til lederne med de rette egenskapene. Våre folkevalgte går ikke gjennom den samme utvelgelsesprosessen med eksterne spesialister. I politikken er det som oftest den interne posisjonene i partiet, samt kjønn og landsdels tilhørighet som avgjør hvem som sitter i regjering fremfor de riktige lederegenskapene. Det ikke rart at for enkelte statsråder har oppgaven vist seg for stor. Vil vi få en regjering som leverer resultater? Det blir spennende å følge med på hvem som blir statsråder og statssekretærer i regjeringen og skal levere på de løfter som er gitt og hvilke resultater de oppnår. Et ordtak sier at «det er enkelt å lede i medvind – det er når det butter i mot at de virkelige lederne står frem!»  At våre nylig valgte politiske ledere vil oppleve motgang er rimelig sikkert. Landet og næringslivet står ovenfor store utfordringer fremover. La oss håpe at vårt styre består av de gode lederen landet trenger.

Av Leif Helge Bærheim

Last ned pdf

 


Eldre innlegg