Executive Search
Norway- UK - Europe
Våre Tjenester
Tjenester
REGISTRER CV

Executive search med global rekkevidde

Montagu er et boutiques rådgivingsselskap innen executive search og styreutvelgelser. Vi har lang erfaring i å samarbeide med Private Equity fond, olje og gass og familie selskap

Rachel Montagu har lang erfaring og er i dag rådgiver til styrer og ledelsen i børsnoterte selskaper og private eiere internasjonalt og nasjonalt for utvelgelse av lederstillinger.

Kunden behov og interesse er Montagu høyeste prioritet og hvert søk er tilpasset den individuelle kundens behov og ønsker.
“To find out what one is fitted to do, and to secure an opportunity to do it, is the key to happiness.”

JOHN DEWEY, PHILOSOPHER

NEWS

VIS ALLE STILLINGENE
Social responsibility