28.januar.2014

Kvinner og glasstaket


Nylig har det gått en debatt etter Kristin Skogen Lunds uttalelse at «kvinners innstilling viktigere enn glasstaket». Jeg støtter Kristin i hennes mening.  Det å jobbe som en toppleder, enten man er kvinne eller mann er krevende. 

Man må være åpen, fleksibel, tilgjengelig, kommunisere med mange, jobbe strategisk, ta tøffe valg, prioritere og som regel ofre noe. Det er derimot viktig å nevne at å jobbe som toppleder i den private sektoren har andre spilleregler enn den offentlige. I den private sektoren er man ofte mer opptatt av sine plikter for å skape resultater. I den offentlige sektoren er det en tendens til å se at folk er mer opptatt av sine rettigheter. Det har vist seg å være en høyere andel av kvinner i offentlige lederstillinger enn i det private. Er dette fordi de det er lettere å kombinere familie med jobb i det offentlig? I privat sektor er det færre kvinner som er villig til å prioritere toppjobben. Stå oppreist både i motvind og medvind, samt ta de tøffe beslutningene.  Det kreves ofte at man må ofre noe på hjemmebanen.

 Gro Harlem Brundtland sa en gang at det viktigste for kvinner som ønsket seg krevende jobber er å velge riktig partner hjemme.  Jeg er nok enig med henne og er selv heldig i mitt valg. Suksess handler om holdning, driv, valg av riktig partner og de riktig ledergruppene. Dette gjelder uansett om toppleder er mann eller kvinne. Man trenger støtte i ulike former uansett kjønn og forbilder hjelper også. «Female Future» og andre mentorprogrammer kan være av nytte her for å blomstre kvinnelig talent og oppmuntre flere kvinnelige hoder å tørre å ta den store jobben.  Det er svært krevende og ikke glamorøst, men kan være ekstremt givende. Vil du ha jobben eller ikke?

Last ned pdf

 


Eldre innlegg