02.oktober.2013

Valg og næringslivet


Vi går et spennende valg i møte denne høsten og det er de vanlige sakene som diskuteres: skole, eldre og velferdsstaten. For oss som bor på Vestlandet er de sakene like viktige som andre steder.

Det vi ofte legger merke til her, er at diskusjonen ofte ender med en diskusjon om oljepenger. Vi er også opptatt av hva som skal skje etter «oljå». Det er her vi fremover må ta smarte valg både nasjonalt og regionalt. Vi må bygge et næringsliv som kan drifte Norge videre og betale for velferdsstaten også i fremtiden.

Her har vi noen utfordringer. Jeg snakker med næringslivsledere, entreprenører og kandidater til stillinger i Rogaland hver dag. La meg være ærlig: Rogaland begynner å bli uglesett som arbeidssted. Hvorfor? Svaret er enkelt boligpriser og infrastruktur. I tillegg må vi bygge kompetanse innenfor andre bransjer mer enn olje: mat, fiskeri, teknologi, medisin og industri. Hvor skal vi satse, investere og hva type kompetanse skal vi lete etter og lære mer om.

At folk har råd til å bo og bestemme seg for å jobbe her i Stavanger-regionen må vi legge til rette for. Manglende politisk handling og byråkrati sørger for at folk ikke kommer til og fra jobb på en effektiv måte. Dette skaper frustrasjon og mindre motivasjon for å jobbe i regionen. Vi har sett at stadig flere oljeselskaper og serviceselskaper etablerer seg andre steder, enten i utlandet eller i Oslo. Jeg har vært i dialog med flere selskaper de siste årene som har etablert seg i Norge. Nesten uten unntak har de valgt Oslo.

Velferd og fremtiden er viktige saker i årets valgkamp. Uavhengig av hvem som vinner valget, må det tas tøffe beslutninger om fremtiden. For at næringslivet skal være rustet til å betale regningen for velferden, skole og eldre fremover, må det investeres i næringslivet. Hvordan? Gjennom å legge til rette for at folk kan bo og jobbe.


Eldre innlegg