18.desember.2012

Gode ledere bidrar til selskapets resultater


Studier viser at ledere bidrar til et selskap på ulike måter, der bunnlinje og nytenkning er blant de viktigste. Ved å ansette riktig kandidat for selskapet, vil dette skape en merverdi som både bedriften og kandidaten er tjent med. Montagu legger vekt på å finne riktig kandidat, ikke bare kvalifisert kandidat.Eldre innlegg