02.september.2014

Er du forberedt?


For mange virker det som oljealderen igjen går mot slutten i Norge. De nasjonal nyhetsmedier slår om seg med overskrifter som skulle tyde på krig.  Alle ser at oljebransjen er inne i en krevende periode, som ikke hjulpet av populistiske utspill fra politikere som vil sanke stemmer på Østlandet.

shutterstock 77306632
På den annen side har vi dem som kjenner bransjen godt, som alle mener at det vi nå ser en sunn «strategisk pause» i markedet. Fellesnevneren er at de alle mener at markedet tar seg opp igjen innen få år. Kanskje ikke helt på samme nivå som tidligere, samtidig som ny teknologi vil gi nye muligheter for de som klare å tilpasse seg.  Hvordan selskaper og eier utnytter denne strategiske pausen vil være avgjørende for hvordan de er forberedt når markedet tar seg opp igjen.

De smarte selskapene vil utnytte at det nå er et kjøpers marked for ansettelser. Nå som mange selskaper rydder opp i strukturen er også tiden inne for å rekruttere for fremtiden.  Selvsagt er det vanskelig for ledere som står ovenfor nedbemanning å tenkt på rekruttering. Men de selskapene som klarer å ansette og holde på ledertalentene vil ha et fortrinn i fremtiden. For lederne som planlegger bra vil ha merket seg er at markedet for fremtidig gode ledere og hoder vil bli enda trangere i fremtiden. De store barnekullene fra 50-tallet nærmer seg pensjonsalder og vil bli vanskelig å erstatte, spesielt med lokalt ansatte.

Erfaringer viser oss at markedet vil snu i Norge og allerede nå ser vi at norske selskaper har utfordringer med å finne gode ledere i nye markeder. Derfor er det viktig å ha gode planer og ansettelsesstrategier for fremtiden og at disse implementeres nå. Næringslivet sier de foretrekker stabile rammefaktorer, derfor er det rart at de enkelte ganger behandler rekruttering som en krisesituasjon. Når man er i en krise er det lett å kreve handling og kaste penger etter problemet. Da får man den situasjonen vi ser i dag med store lønnskostnader i oljebransjen. Er ditt firma klar når markedet snur?


Eldre innlegg